Etkinlik & Haberler

Türk Telekom, “Günışığı” projesini okullara taşıyor

Türk Telekom, “Herkes için erişilebilir iletişim” prensibi doğrultusunda, hayata geçirdiği Günışığı projesi kapsamında az gören çocukların eğitim hayatını kolaylaştırmak amacıyla “Okulumda Günışığı” projesini başlattı. Proje kapsamında az gören çocukların bulunduğu temel eğitim okullarında; öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilere “Az Gören Eğitimi“ konusunda dersler verilecek.

Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile her daim toplumsal hayatın destekçisi olan Türk Telekom, Engelsiz Yaşam Derneği (EYDER) ile sürdürdüğü Günışığı projesine yeni bir boyut kazandırdı. Türk Telekom, projenin devamı niteliğindeki az gören çocuklar için “Okulumda Günışığı” projesini başlattı. Proje kapsamda, az gören çocukların bulunduğu temel eğitim okullarında; öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilere “Az Gören Eğitimi” konusunda eğitim verilecek. 2 yıl ve 4 eğitim sezonu boyunca sürecek eğitimler için Türkiye’nin farklı bölgelerinden 11 il 50 okul seçildi.

Yapılacak teorik ve uygulamalı çalışmalarla, az gören çocukların gelişimleri desteklenerek total kör ve az gören arasındaki farkı gösteren eğitsel uygulamalar yapılacak. Böylelikle az gören kavramının ülke düzeyinde kabul görmesi ve gören çocukların körleştirilmesi engellenecek.

Az gören çocuklar sisteme dahil edilerek akranlarıyla birlikte aynı sosyal ve akademik ortamlarda eğitimlerini sürdürebilmeleri, ailelerin konuyla ilgili bilgi ve bilinç düzeylerinin artırılması sağlanan eğitimlerde. İlk olarak belirlenen iller arasında Kars, İstanbul, Kütahya, İzmir, Siirt, Uşak, Ordu, Ankara, Eskişehir, Antalya, Tekirdağ yer alıyor. Yönetici, branş öğretmenleri ve destek öğretmenleri ile yapılacak uygulamalı dersler ve görsel sunumlarla; eğitsel değerlendirme ve eğitim süreçleri ile ilgili seminerler düzenlenecek.

“Okulumda Günışığı” Projesi uygulama sonuçları okullar düzeyinde raporlandırılarak, MEB ile sonuçlar paylaşılacak. Okulumda Günışığı eğitimlerinin giderek arttırılması ve toplumsal farkındalığın arttırılması hedefleniyor.