Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay

2019 OECD verilerine göre kadınların işgücüne katılım oranında hala eşitsizlik görülmektedir.*  TÜİK verilerine göre 2018’de kadınların istihdam oranı %28,9 iken, kadınların işgücüne katılım oranının da %33,6 olduğu göze çarpmaktadır.

Kadınların işgücüne katılımı ve istihdamı, sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir unsuru olmakla birlikte; ekonomik büyümede sürekliliğin sağlanması, sosyal kalkınma ve sosyal adaletin tam olarak gerçekleşmesi için de önem teşkil etmektedir. Sürdürülebilir bir ekonominin varlığı, kadınlarla erkeklerin toplumsal yaşamın tüm alanlarına tam ve eşit olarak katılımları ile mümkündür.

Bu tespitler ışığında, kadınların hızla değişen günümüz dünyasına yabancılaşmaması amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkin şekilde yararlanmaları ve dijital becerilerinin güçlenmesi gerekmektedir.

Ülkemizin dijital dönüşümüne hizmet eden Türk Telekom, Eylül 2019’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği işbirliği ile kadınların bilgi ve iletişim teknolojileri, e-hizmetler ve e-ticaret gibi konularda bilgi birikimlerini geliştirmeyi amaçlayarak “Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay” Projesini başlattı.

Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay Projesi bir fikri veya satmak istediği ürünleri olan kadınları online platformların sunduğu fırsatlarla tanıştırmak ve e-ticaret bilgilerini geliştirmek üzere hayata geçirildi. Girişimci potansiyeli olan kadının bilişim teknolojileri ve dijital platformları etkili kullanma becerilerini artırarak üretim ekonomisine katılmalarını teşvik etmek-desteklemek amaçlanmaktadır.

Proje ile 2020 sonuna kadar 81 ilde 5.000 kadını ‘Dijital Pazarlama’ ile tanıştırmak hedeflenmektedir.

Projeye katılan 5000 kadına Dijital Pazarlama Eğitimleri verilecektir. Bu eğitimler kadınların pazarlama, dijital pazarlama, pazar araştırması, sosyal medya araçları, reklam verme ve ödeme sistemleri hakkında bilgi ve becerilerini artıracaktır. Eğitimlerden yararlanan ve ilerleme kaydeden kadınlar arasından belirlenen 500 katılımcı ile Tasarım Odaklı Düşünme Atölyeleri gerçekleştirilecektir. Kadınlar bu atölyeler ile temel olarak, yenilikçi çözümler üretme, rasyonel ve analitik araştırma, kullanıcı odaklı perspektif ve problem çözme becerilerini geliştirecekler. Eğitim ve atölyelerin devamında 100 kadına işlerini geliştirmeleri konusunda mentörlük desteği verilecektir.

*2019 OECD (Uluslararası Kalkınma ve İş Birliği Örgütü) Kadının Dijital Çağdaki Durumu Raporu’nda dijital dönüşümün kadınlarda, erkeklere kıyasla daha karmaşık bir etkiye sahip olduğu belirtilmiştir.  Kadınlar, dijital becerilerini istihdam piyasasında daha kolay gelire dönüştürme potansiyeline sahip olup internette çevrimiçi iş arama, sosyal ağ ve çevrimiçi sağlık bilgisi edinme gibi konularda dijital dünyada erkeklerden daha iyi performans sergilerken, e-devlet hizmet kullanım becerisi, çevrimiçi eğitimden faydalanma ve e-ticaret konularında erkeklere oranla daha düşük performans göstermektedir. 


Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text