Kalp görselinden bir ip ile kurtarman ekibinden bir dağcı aşağıya iniyor.

TTAKE

Türk Telekom Arama Kurtarma Ekibi (TTAKE); tamamı Türk Telekom çalışanlarından oluşan tamamen gönüllülük esasına dayalı bir sivil savunma hareketidir. 2010 yılında kurulan TTAKE, Türkiye’de ve dünyada meydana gelebilecek her türlü doğal afet, doğal kaza ve arama kurtarma faaliyeti gerektiren diğer olumsuz koşullarda yetkisi ve imkânı dâhilinde, olay yerine mümkün olduğunca hızlı bir şekilde ulaşarak zor durumda kalanlara yardım etme amacıyla hayata geçirildi.

AFAD’a akredite olan 30 üyeli Merkez Ekibi ve buna ek olarak Bölge Destek Ekipleri ile toplam 150 gönüllü üyeye sahip olan TTAKE, diğer sivil savunma ekipleriyle sürekli bilgi paylaşımında bulunuyor ve ilgili konularda güncel eğitimleri takip ediyor. Özellikle, bölgelerde kurulan Destek Ekipleri bölge coğrafyasına ve karakteristiğine uygun eğitimler alıyor ve ekip üyelerinin kendi alanlarında uzmanlaşması sağlanıyor.

www.ttake.com.tr